Giờ làm việc:

7h00 - 21h00 Thứ Hai - Chủ nhật

Máy đo đường huyết

Sắp xếp theo:

Máy đo đường huyết

ONE TOUCH ULTRA

ONE TOUCH ULTRA

Máy đo đường huyết

1.600.000 VNĐ

OMNITEST 3

OMNITEST 3

Máy đo đường huyết

1.600.000 VNĐ

OMRON HGM-111

OMRON HGM-111

Máy đo đường huyết

1.300.000 VNĐ

OMRON HGM-112

OMRON HGM-112

Máy đo đường huyết

920.000 VNĐ

TEST ONETOUCH ULTRA

TEST ONETOUCH ULTRA

Que thử đường huyết

260.000 VNĐ

SD CODEFREE

SD CODEFREE

Máy đo tiểu đường

1.100.000 VNĐ

MEDITOUCH 2

MEDITOUCH 2

Máy đo đường huyết

Liên hệ

MEDITOUCH

MEDITOUCH

Máy đo đường huyết

Liên hệ

ONE TOUCH SELECT SIMPLE

ONE TOUCH SELECT SIMPLE

Máy đo đường huyết

1.200.000 VNĐ