Giờ làm việc:

7h00 - 21h00 Thứ Hai - Chủ nhật

Nhiệt kế

Sắp xếp theo:

Nhiệt kế

NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ MC-245

NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ MC-245

Liên hệ

NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ MC-246

NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ MC-246

60.000 VNĐ

NHIỆT KẾ HIỆN SỐ MC-272L

NHIỆT KẾ HIỆN SỐ MC-272L

Liên hệ

NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ ĐO Ở TAI MC-522

NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ ĐO Ở TAI MC-522

Liên hệ

NHIỆT KẾ ĐO Ở TAI TH-839S

NHIỆT KẾ ĐO Ở TAI TH-839S

650.000 VNĐ

NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ ĐO Ở TRÁN MC-720

NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ ĐO Ở TRÁN MC-720

Liên hệ

NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ ĐẦU CỨNG FTC

NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ ĐẦU CỨNG FTC

Liên hệ

NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ ĐẦU DẺO FTF

NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ ĐẦU DẺO FTF

Liên hệ

NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ ĐO TRÁN FTN

NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ ĐO TRÁN FTN

Liên hệ

MEDISANA TM 750

MEDISANA TM 750

Nhiệt kế hồng ngoại đo tai trán

Liên hệ

NHIỆT KẾ ĐO THÂN NHIỆT TỪ XA TM 65E

NHIỆT KẾ ĐO THÂN NHIỆT TỪ XA TM 65E

890.000 VNĐ

NHIỆT KẾ ĐẦU DẺO ECOMED

NHIỆT KẾ ĐẦU DẺO ECOMED

Liên hệ

NHIỆT KẾ GOLD

NHIỆT KẾ GOLD

12.000 VNĐ

NHIỆT KẾ ĐẦU THÚ

NHIỆT KẾ ĐẦU THÚ

150.000 VNĐ